Obec Bzí u Železného Brodu

Vítejte na stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Bzí.

Historie obce

Středověká obec Bzí byla založena již ve 13. století pravděpodobně na nejvýchodnější hranici rozsáhlého dominia cisterciáckého kláštera Hradiště. Dříve se obec jmenovala Nábzí. Tento název vycházející z původního jména Bzov znamenal vrch porostlý bezovým hájem, uctívaným starými Slovany. V polovině 12. století, kdy byl klášter založen, dostal do vínku velké, téměř neobydlené území s podmínkou jeho kolonizace. Jižní hranici dominia tvořila pravděpodobně řeka Jizera a severní důležitá obchodní stezka, která tudy odpradávna vedla z vnitrozemí do Slezska a Lužice brodem přes Jizeru a dále zalesněnou krajinou k pohraničním horám. 

Bzí se stalo nejstarší farní vsí v horním Pojizeří a několik desetiletí zde stál asi jediný kostel v této oblasti. V polovině 14. století postoupil opat Předbor území severně od Brodu až po Jablonec pánům ze Železnice, kteří obsadili všechny fary bratry cyriaky z nového kláštera v Benátkách nad Jizerou. V 15. století patřila ves již k valdštejnskému panství Skály a koncem 16. století zde byl postaven nový roubený kostel, který dosloužil zhruba o sto let později. 

Na jeho místě byl v letech 1692 - 1699, již za vlády Desfoursů, postupně vystavěn zděný barokní chrám Nejsvětější Trojice s mohutnou věží, který je dodnes dominantou obce. Požár původní fary přiměl Marii Polyxenu hraběnku Desfoursovou k postavení nové velice účelné fary ve Bzí. Pod kostelem vyrostla rozložitá patrová zděná budova s valbovou střechou a širokým průjezdem do dvora. Byla to skutečná duchovní a hospodářská pevnost při staré cestě od Železného Brodu přes Huntířov do Dalešic a Jablonce. V 17. století bylo Bzí církevně správním centrem pro celou oblast Jablonecka a Železnobrodska. Koncem tohoto století byla postavena škola, sroubená z trámů staré dřevěné chrámové lodi. V roce 1790 v ní bylo zapsáno 158 žáků ze Bzí, Veselí, Chlístova, Těpeř a Huntířova. V roce 1884 byla zahájena stavba nové školy, kde působil spisovatel Jan Nálevka Vřesnický. 

V té době již domácké tkalcovství dávno zaniklo, obyvatelé docházeli za prací do Liebigovy přádelny v Železném Brodě a v řadě chalup sekali a brousili korále. V roce 1930 byla otevřena sokolovna, jejíž stavbu dokončili dobrovolníci za pouhých 5 měsíců a 8 dnů od zahájení. 

Cesta z Malé Skály do farní vsi Bzí byla obtížná. Ještě v 80. letech 19. století se jezdilo úzkým příkrým úvozem od Splzova, tzv. Lískem. Při povodni v roce 1888 byl dravým proudem stržen a obyvatelé byli nuceni v následujícím roce vystavět novou silnici. Roku 1912 byla vybudována také spojnice mezi Bzím a sousední sklářskou osadou Těpeře.

Fotogalerie MTO

Fotogalerie z plesu ZDE

Jak o našem Masopustu psali v Jabloneckém deníku?

Zjistíte zde

T. J. Sokol Bzí finančně podpořili

Lenka Otradovcová

Alena a Ladislav Češkovi

Daniel Hušek

Lucie Chvalinová

Blanka a Miroslav Šimůnkovi

Zelenkovi

Ladislava Klimentová

Lázničkovi

Marie Pařízková

Petra a Zorka Lelovičovy

Simona Kratochvílová a Dalibor Dědek 

Olga Štěpánová 

Andrea Cieslarová

Jan a Adam Kosovi

Tomáš Jäkl

Matěj Jelínek

Jiří Choutka

Helena a Jiří Huškovi

Lelovičovi

Špidlenovi

Vlasta Serinová

Klub prosperity a tvořivosti, Dana Hromková

Romana Žáková 

Rosťa Forejtek

Kamila Stránská

Honza Jelínek 

Olda Kočí

a další, kteří si nepřáli být jmenováni. Moc všem děkujeme!