Obec Bzí u Železného Brodu

Vítejte na stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Bzí.

 

Multifunkční hřiště

Návštěvní řád

Vstup na vlastní nebezpečí!

Zákaz vstupu se sklem!

Vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi

(ne v kopačkách)!

Děti pouze pod dozorem dospělé osoby!

Provozní doba
8:00 - 22:00 (dle dohody)

Správce hřiště
Jiří Volek 603 939 761  

Ceny

Pro členy TJ. Sokol Bzí:

- odpracovat 10 hodin brigád (služeb při

zábavách atd.) = hřiště zdarma

- permanentka 300,- Kč / rok 

15 - 18 let 100,- Kč / rok, do 15-ti let zdarma!

Pro ostatní:

- permanentka 700,- Kč / rok

nebo platba za hodinu užívání hřiště:

- kolektivní sporty nad 10 lidí 200,- Kč / hodina,

do 10-ti lidí 100,- Kč / hodina

Pronájem hřiště pro komerční akce

(turnaje s vlastním občerstvením atd.):

- 500,- Kč / hodina

- max 3.000,- Kč denně 

Neobsazená zamluvená hodina se hradí!!!

Klíče, platby a rezervace

- u správce ve Sportovním klubu Bzí (občerstvení u hřiště)
nebo na tel.:  739 898 085 (8:00 - 22:00)

Foto zde: Multifunkční hřiště-foto